Spawanie jest najpowszechniej wykorzystywaną techniką łączenia metalu, która gwarantuje wysoką wytrzymałość, dobrą jakość spoin, a także dość szybkie ich układanie. Ze względu na wykorzystywanie wysokiej temperatury, wiąże się jednak z koniecznością używania odpowiednich zabezpieczeń, które są w stanie uchronić przed skutkami wynikających z tego zagrożeń. Przekonajmy się, w jakie artykuły spawalnicze trzeba się zaopatrzyć, by móc zminimalizować ryzyko obrażeń i ochronić spawacza przed długofalowymi skutkami oddziałujących na niego czynników.

Jakie zagrożenia wiążą się z pracami spawalniczymi?

Spawanie niezależnie od wykorzystywanej metody oznacza znaczne podnoszenie temperatury metalu i wiążącą się z tym emisją pyłu spawalniczego. Składa się on z cząsteczek metalu – manganu, chromu, niklu, a także molibdenu czy niobu. Tworzą go również rodzaju tlenki i węglany metali, fluorki, krzemiany oraz fluorokrzemiany. Wraz z zawieszonymi w powietrzu związkami fosforu, sodu, potasu oraz chloru składają się one na toksyczny i rakotwórczy dym spawalniczy. Problemem jest też emitowane przy wykorzystywaniu łuku elektrycznego lub lasera intensywne światło niebieskie, ale także promieniowanie nadfioletowe, w tym UV-A, UV-B i UV-C, które mogą doprowadzić do poparzeń siatkówki. Zagrożeniem dla spawacza będzie również wysoka temperatura – łuk elektryczny ma energię nawet kilkudziesięciu tysięcy stopni, a powierzchnia metalu nagrzewa się do temperatury jego topienia, co w przypadku stali oznacza w zależności od stopu około 1500°C. Wiąże się to też ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym.

Jakie zabezpieczenia należy stosować?

Podstawowymi środkami zabezpieczającymi podczas prac spawalniczych jest korzystanie z metod ochrony dróg oddechowych. Przy spawaniu konieczne będzie używanie specjalnych odciągów albo półmasek filtrujących. Potrzebna będzie też odzież ochronna – rękawice i bluzy. Nie obejdzie się bez przyłbic spawalniczych lub gogli. Bardzo przydatne będą również ochronniki słuchu. Ochrona ppoż. to np. kurtyny spawalnicze.