Usługi spawalnicze. Współpraca z firmą SPAW

SPAW: kompetencje, profesjonalizm, wysoka jakość

Firma SPAW prowadzi świadomą politykę jakości, nastawioną na długofalowy rozwój firmy. Strategia firmy, realizowana zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością, ma jeden podstawowy priorytet: szacunek i uznanie Klienta.

SPAW — misją firmy jest:

„Dążenie do wysokiej jakości i efektywności we wszystkim co robimy, a podstawą naszych działań jest troska o Klienta oraz rozwój naszej Firmy.”

Osiągnięcie tego celu zakłada działanie według celów: strategicznych i operacyjnych.

CELE STRATEGICZNE:

  • maksymalizacja korzyści Klienta dzięki kompleksowej ofercie artykułów spawalniczych i dostosowaniu jej do specyficznych potrzeb,
  • stałe dostosowywanie oferowanych wyrobów i usług do oczekiwań Klientów i warunków rynkowych,
  • ciągłe podwyższanie kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników poprzez efektywny system szkoleń, zapewnienie im komfortu pracy oraz możliwości samorealizacji i rozwoju.

CELE OPERACYJNE:

  • oferowanie Klientom wyrobów i usług opartych na nowoczesnych technologiach oraz charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa,
  • terminowa realizacja zadań,
  • współpraca ze sprawdzonymi dostawcami będącymi w stanie sprostać naszym bieżącym i przyszłym wymaganiom odnośnie do jakości i terminów realizacji,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera handlowego,
  • najwyższa jakość usług świadczonych przez serwis spawarek,
  • wypożyczalnia sprzętu spawalniczego jako istotny element działalności firmy.

Firma Spaw wymaga od każdego zatrudnionego pracownika opanowania zasad pracy nastawionej na jakość i wypełniania obowiązku dostosowania się do wysokich standardów przyjętych w naszej firmie. SPAW zatrudnia wyłącznie najlepszych specjalistów techniki spawalniczej i zapewnia im warunki rozwoju zawodowego. Twierdzimy, że realizacja polityki jakości nastawionej na Klienta jest możliwa wyłącznie dzięki powiązaniu dwóch czynników: wysokich kwalifikacji kadry, która może liczyć na wsparcie firmy, oraz działań w ściśle określonych ramach, koniecznych dla zachowania najlepszych praktyk w branży spawalniczej.

Akceptacja wymagań Klientów oraz działanie w poczuciu odpowiedzialności za wykonaną pracę to warunki konieczne dla pełnej realizacji polityki jakości SPAW i cieszenia się zaufaniem Klientów z Tych, Katowic oraz całego Śląska. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że każda kolejna dostawa naszych produktów czy usług będzie stanowić pozytywną rekomendację dla naszej firmy i impuls do dalszej współpracy.

Właściciel

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.

MS SPAW Wszystkie prawa zastrzeżone.